Werkwijze

Brainstorm & script

Opnames

Montage

Beoordeling

Oplevering

Brainstorm & script

Opnames

Montage

Beoordeling & Oplevering

Brainstorm & Script

Samen met u probeer ik erachter te komen wat met de video beoogd wordt en waar deze gepubliceerd gaat worden (uw site, bioscoopreclame?). Heeft u een nieuw product en zoekt u naar een boodschap om de doelgroep voor dit product te bereiken? Wilt u een nieuwe doelgroep voor een bestaand product beter bereiken? Of heeft u vanuit een ideologisch perspectief een boodschap waarvan u het van belang vindt dat deze door een doelgroep opgepakt wordt. Vanuit mijn vak als antropologe probeer ik mij te verplaatsen in die doelgroep om zodoende een beeld te krijgen waar deze groep zich mee bezig houdt. Dit is het vertrekpunt om een boodschap te formuleren die tot uiting moet komen in het script.

Geloof het of niet, maar nu volgt bureauwerk van mijn kant. Ik ga een script maken die de boodschap voor de gespecificeerde doelgroep bevat en deze doelgroep dus ook aanspreekt. Hoe prikkel je de doelgroep? Het script bevat een verhaallijn en een beschrijving van de beelden die gemaakt gaan worden. Dit bespreek ik met u waarna ik meer ga detailleren. Waar komt gesproken of geschreven tekst, of moet tekst achteraf ingesproken worden? Als dit af is vindt er met u een check plaats.

Opnames & Montage

Voor de opnames kom ik naar de afgesproken locaties toe. Zelf neem ik alle benodigde apparatuur mee. Uit het script komt naar voren of er e.e.a. geënsceneerd moet worden. Indien medewerking van anderen - bijvoorbeeld medewerkers - noodzakelijk is dan krijgen deze eerst een korte instructie. Het is belangrijk dat u als opdrachtgever dit voorbereid. Ik kan ter plekke de deelnemers de instructies geven en ze op hun gemak stellen. Het is niet ongebruikelijk een shot een aantal malen over te doen, maar het eindresultaat is dat er geschikte opnames zijn.

Van alle shots maak ik een selectie waarna ik deze ga bewerken. Vervolgens ga ik zoals beschreven in het script de shots monteren waarbij de achtergrondmuziek, gesproken en/of geschreven tekst toegevoegd worden. Het resultaat is dan een 80% versie die nog aan te passen is en een goed beeld van het eindresultaat geeft.

Beoordeling & Oplevering

De gemonteerde versie loop ik samen met u door. Ik geef aan wat de bedoelingen zijn en hoe het eindresultaat vormgegeven wordt. U kunt in deze fase even rustig kijken en het resultaat op u in laten werken. Op basis van uw kennis en ideeën kunnen er nog aanpassingen doorgevoerd worden. Dit gaat niet om essentiele aanpassingen, maar wel om aanpassingen die zorgen voor de puntjes op de “i”.

Ik kan de video op verschillende manieren aanleveren. Op memory stick of via een platform die de film upload t.b.v. bioscoopreclame of naar kanalen als Youtube of Vimeo. Ook kan ik in overleg met de websitebouwer ervoor zorgen dat de video op de website komt te staan. Het eindresultaat is hoe dan ook: "your message in a film"

Wat voor een video gaat het worden?